Författare: Malin Bogholt

  • Göteborgs Konstmuséum

    Göteborgs Konstmuséum

    Regnbåge Göteborgs Konstmuseum 1998 Diaprojektor, plastbaljor, pump, blomdusch, vatten, bord. Baljorna är sammankopplade, så att vattnet i dem kan cirkulera. Pumpen pumpar upp vattnet till blomduschen, som sprutar ut vattnet i fina droppar. Vattendropparna blir belysta och i en viss vinkel ser man ett regnbågsspektrum. Vattnet faller ner på bordsytan och rinner sedan ner i…