Göteborgs Konstmuséum


Regnbåge

Göteborgs Konstmuseum

1998

Diaprojektor, plastbaljor, pump, blomdusch, vatten, bord.

Baljorna är sammankopplade, så att vattnet i dem kan cirkulera. Pumpen pumpar upp vattnet till blomduschen, som sprutar ut vattnet i fina droppar. Vattendropparna blir belysta och i en viss vinkel ser man ett regnbågsspektrum. Vattnet faller ner på bordsytan och rinner sedan ner i baljorna.

Pumpen ger rummet ett monotont, mekaniskt ljud.

(foto Thomas D Johansson)