About


Malin Bogholt bor och arbetar i Göteborg, där hon gick ut Konsthögskolan Valand 1998.

Malin Bogholts skulpturala verk, får i sin abstrakta form, ställa frågor om det mänskliga görandet och varandet. I hennes konstnärliga praktik finns naturen som ett återkommande ämne, den natur som människan försöker kontrollera och styra upp.

Genom att vända och vrida, plocka isär och skruva ihop kan något oväntat uppstå ur det tillsynes obetydliga. Materialens inneboende historia, verkens inbördes relation, rummets förutsättningar och hur betraktaren rör sig i rummet blir för Bogholt en viktig del av läsningen av verket. Parallellt med hennes massiva skulpturer har hon ett kontinuerligt pågåendearbete där hon i mindre skala gör rörliga skulpturer av sköra och förgängliga material från hennes trädgård eller från den plats där hon för tillfället befinner sig.

Växtmaterialen, påverkad av den årstid som är, byggs ihop med motorer. Växtens karaktär, rörelse och hastighet blir tillsammans en reflektion för dagen. Liksom med mina rörliga skulpturer arbetar jag kontinuerligt med måleri, där även dessa får hålla sig i liten skala. Jag ser mina målningar som kopplingar mellan, och kommentarer till, mina skulpturer och rörliga objekt.

Kontakt: malin.bogholt@gmail.com