Konsthallen Lokstallet


Konsthallen Lokstallet Strömstad

2018

En installation i flera delar bestående av rörliga objekt och ljud, som relaterar till platsen med havets horisontlinje och båttrafik utanför fönstret.  Mina verk är placerade på golvet och ovanför är verk av Leo Petterson placerade, bland annat granen som spänner tvärs över rummet. Granens barr ramlar ner över mitt verk Barrfångaren, som inte lyckas fånga upp dem och den rörliga skulpturen Inspektören, som med sitt förstoringsglas gör ett försök zooma in alla barr. Den roterande penseln i verket Målaren, drar en blå linje på en fönsterruta. Linjen är placerad i höjd med horisonten utanför.