Alma Löv museum

alma-löv

Alma Löv Muséum

Östra Ämtervik

2009

Ett befintligt växthus där vissa rutor är utbytta mot spegelglas Verket: En träkonstruktion, som kopplar till växthusbyggnaden, balanserar på en spetsig kon. Eftersom golvets brädor är lösa, rör sig konstruktionen när betraktaren går in i rummet.