Konsthallen Hamnmagasinet


Konsthallen Hamnmagasinet Varberg

2008

trä, slang, svart allmogefärg

En ca 40 meter lång linje letar sig genom rummet. En långsam rörelse uppkommer när entrédörren öppnas och spetsen av en tunn gren i slutet av linjen knackar försiktigt på väggen.