Konsthallen Knäppfabriken


Konsthallen Knäppfabriken Värnamo

2005

Trä, metall, grenar, svart allmogefärg